Thursday, December 17, 2009

ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್

ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ನೋಡಿ ಕಾರ್ ---ಹಾಡಿನಂತೆ

ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲ್
ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲ್

ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಿನಲ್ಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೆಂದ್ರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾರೋ


ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ
ರೋಡಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಡ್ಸಿ
ಖಾಲಿ ಸೈಟಲ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ
ಗ್ರಾಂಡಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ

ಫೀಸು ಬುಕ್ಕು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್
ಟೂರು ಫೈನು ಡೊನೇಶನ್ನಂತ
ಸಖತ್ತಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೀಳ್ತಾರೋ

ಸ್ಕೂಲ್ ನಡ್ಸೊದೇನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಮಾಡಿ
ಮಕ್ಕ್ಳಿಗೇನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ
TC ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ.

2 comments: